Menu Chevron Search Zoom Share Share art My list My list items Add to list Added to list Close List Carousel Info Trash Coffee Tickets Edit Drag

Nandita Kumar

Flera verk

2012, 2013, 2016

eLEMenT: EARTH (2012)
pOLymORpHic hUMansCApE
(2013)
The Unwanted Ecology
(2016)

Skulpturer

Inne i tre glasflaskor finns interaktiva miniatyrvärldar. I dessa kombineras mönsterkort och komponenter, bilder av växter samt detaljer ur den byggda miljön. Verken skapar framtidsbilder där natur och teknologi fungerar tillsammans. Nandita Kumar vill väcka en diskussion om sambandet mellan människa och natur samt den hållbara utvecklingen.

eLEMenT: EARTH: Ljudlandskapet som har skapats i flaskan beskriver big bang och regnets, vindens, valarnas samt fåglarnas ljud. Mönsterkorten som producerar ljuden är en del av den dekorativa växtligheten. En del av den energi som verket behöver produceras av ett träd som består av solceller. Rörelser kring verket påverkar det: de får till stånd ljud som beskriver människans verksamhet och påverkan på miljön.

pOLymORpHic hUMansCApE: De små videorutorna i det interaktiva verket visar urbant liv. Rörelse kring verket påverkar rutorna: naturnära vyer övergår i bilder av ohanterlig urbanisering. Konstnären är intresserad av hur staden som livsmiljö formar vårt medvetande. Hon vill rikta uppmärksamheten mot Indiens storstäder, vars okontrollerade tillväxt går utöver stadens smärtgränser, föder slum och inverkar på människornas välbefinnande.

The Unwanted Ecology: Verkets utgångspunkt är det ogräs som konstnären har samlat i omgivningen till sin studio i Goa i Indien. Hon har gett var och en av växterna en egen ljudfrekvens, som ljuder i flaskan. Ogräs benämner man växter som är på fel ställe och därför inte är önskvärda. Många ogräsarter har emellertid medicinska egenskaper, som nutidsmänniskan känner dåligt till. Boken som hör till verket berättar om ogräsens medicinala användning.

Foto: Nationalgalleri / Petri Virtanen

Nandita Kumar

Född 1981 i Mauritius
Bor i Mumbai & Auckland

{{ $t('artwork_map') }}

3. våningen